Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych FAREON powstała przy Spółdzielni Socjalnej Open Technologies i została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522255, REGON: 302860996

     Celem Fundacji FAREON jest wspieranie aktywności społeczno-zawodowej emerytowanych osób niepełnosprawnych. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz zatrudniamy osoby, które ze względu na stan zdrowia znajdują się w bardzo trudnej sytuacji.

   Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie przyjacielskich relacji w pracy, ponieważ pracownicy, którzy się przyjaźnią zyskują wzajemne wsparcie w potrzebie. Każda osoba zatrudniona zarówno w Spółdzielni, jak i w Fundacji jest dla nas bardzo cenna, ponieważ posiada własny bagaż doświadczeń, a także potencjał, którym może dzielić się z innymi.

       Można się do nas zwrócić z każdym problemem lub też po prostu „wygadać się” a zapewne razem znajdziemy rozwiązanie. Doradzimy, jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym (PIT 37), a także podpowiemy, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej pomocy lekarskiej.