APEL O POMOC W USPRAWNIENIU INFORMACJI GŁOSOWEJ

W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

 

Z prośbą zwróciła się Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem Fundacji system informacji głosowej w pojazdach komunikacji miejskiej nie działa dobrze, co wprowadza w błąd osoby niewidome.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych działa w Poznaniu od 2014 roku. Wspiera i aktywuje osoby niepełnosprawne. Członkowie fundacji zwracają też uwagę na różne niedogodności, które utrudniają osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie.  

W liście otwartym do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka zwracają się z prośbą o pomoc w usprawnieniu działania systemu informacji głosowej w pojazdach komunikacji miejskiej, którego nieodpowiednie działanie może wprowadzać osoby niewidome w błąd.  

„Poruszając się poznańskimi autobusami i tramwajami możemy napotkać na system informacji głosowej, informujący o zbliżaniu się do przystanku. Jednakże zarówno z bezpośredniej obserwacji pracowników naszej fundacji, jak i z głosów osób niepełnosprawnych oraz innych mieszkańców Poznania wynika, iż system ten nie działa w naszym mieście najlepiej. Bardzo często w tramwajach i autobusach komunikaty o zbliżaniu się do przystanków nie są w ogóle wygłaszane. Wielokrotnie też dochodzi do sytuacji, w której informacje są przekazywane tylko przed niektórymi przystankami, przed innymi zaś nie. Stanowi to bardzo poważne utrudnienie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Osoba niewidoma ufając systemowi może oczekiwać na wygłoszenie informacji o przystanku, na którym chce wysiąść, a w rzeczywistości taka nie padnie. Zdarza się również, że komunikaty są prezentowane z wyprzedzeniem bądź opóźnieniem. To również wprowadza w błąd osoby niewidome, dla których system ten ma być przecież ułatwieniem” – piszą w liście członkowie Fundacji FAREON.  

„Chcielibyśmy by Pan Prezydent przekonał Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu do podjęcia prac mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu, usunięcia jego wadliwego działania oraz zamontowanie w pojazdach, w których jeszcze takiego systemu nie ma. Krokiem w dobrym kierunku byłoby również nakłonienie Zarządu Transportu Miejskiego i innych przewoźników do instalacji w swoich pojazdach podobnego, dobrze działającego rozwiązania. Stanowiłoby to duże ułatwienie zarówno dla osób niepełnosprawnych podróżujących komunikacją miejską jak i dla innych pasażerów, w tym turystów odwiedzających nasze miasto i region. Jako organizacja reprezentująca osoby niepełnosprawne liczymy na wsparcie Pana Prezydenta i pomoc w tym, by w naszym mieście niwelować bariery utrudniające funkcjonowanie osobom z ograniczoną sprawnością” – czytamy w liście.  

Pod apelem odpisali się też Polski Związek Niewidomych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Źródło: http://epoznan.pl/news-news-55807-

Więcej artykułów na temat Fundacji i realizowanego przez nas projektu "Podróże KolejLove" znajduje się na: 

 https://www.podrozekolejlove.pl/informacje-medialne.php