REKRUTACJA

W projekcie „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy” wziąć mogą osoby:

  • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź posiadające orzeczenie równoważne,
  • z subregionu poznańskiego i konińskiego oraz innych regionów woj. wielkopolskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,
  • bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

Rekrutacja trwa od 21 września do 30 listopada 2020 r. w sposób ciągły.

Minimalna liczba uczestników - 23 (ze zdalnych form wsparcia będą mogły skorzystać dodatkowe osoby także ze stopniem niepełnosprawności lekkim).

Poniżej link do elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego - zachęcamy do wypełnienia. Skontaktujemy się z Państwem i przygotujemy odpowiednie dokumenty w wersji papierowej.

Internetowy formularz rekrutacyjny 

Można także pobrać i uzupełnić formularz w wersji papierowej, a następnie złożyć go w siedzibie Fundacji (osobiście lub listownie):

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych

ul. Macieja Palacza 82 / 2

60-274 Poznań

Zapraszamy :-)

Formularz rekrutacyjny (wersja PDF)

Formularz rekrutacyjny (wersja do edycji doc.)