Spotkania KulturLove

 

 

Sukces portalu Podróże KolejLove zainspirował naszą Fundację do stworzenia kolejnej innowacji o nazwie „Spotkania KulturLove”. Rozwiązanie to jest elektroniczną platformą w formie strony internetowej, dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony i tablety, skierowanej głównie do osób z niepełnosprawnością chcącymi udać się do różnego rodzaju miejsc kultury i rozrywki, takich jak kina, teatry, baseny, wydarzenia sportowe czy filharmonie. Dzięki platformie, możliwe stało się łączenie ze sobą osób z niepełnosprawnościami wymagającymi wparcia opiekuna z użytkownikami mogącymi stać się tzw. „czasowym opiekunem” podczas korzystania z tego typu miejsc w tym samym czasie i zakresie (np. ten sam film w kinie, spektakl w teatrze czy mecz piłkarski). Celem rozwiązania jest zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej oraz w życiu kulturalnym i społecznym. 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem inkubatora innowacji prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W związku z tym korzystanie z naszej platformy dla użytkowników jest bezpłatne. 

 

KulturLove - https://kulturlove.pl