Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych FAREON powstała przy Spółdzielni Socjalnej Open Technologies w Poznaniu i została zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000522255.

         Nasza Fundacja zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową i aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy nasi pracownicy są osobami niepełnosprawnymi, w większości w stopniu znacznym, a swoją pracę wykonują w dużej mierze w formie telepracy w warunkach dostosowanych do ich ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Fundacja zwraca także uwagę na różnego rodzaju niedogodności na jakie napotykają w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością. Interweniowaliśmy między innymi w sprawie złego działania systemu informacji głosowej w poznańskiej komunikacji miejskiej – co przyniosło pozytywny skutek w postaci nowego systemu i zastąpienia syntezatora przez lektora. Realizujemy także granty w dziedzinie innowacji społecznych w usługach opiekuńczych i dostępności przestrzeni publicznej – wspieramy tym osoby z niepełnosprawnością w samodzielnym poruszaniu się transportem kolejowym m.in. organizując cykl warsztatów na ten temat (projekt „Po kolei o kolei”) i budując platformę elektroniczną ułatwiającą im poruszanie się koleją – „Podróże KolejLove”.

         Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie przyjacielskich relacji w pracy, ponieważ pracownicy, którzy się przyjaźnią zyskują wzajemne wsparcie w potrzebie. Każda osoba zatrudniona zarówno w Spółdzielni, jak i w Fundacji jest dla nas bardzo cenna, ponieważ posiada własny bagaż doświadczeń, a także potencjał, którym może dzielić się z innymi.

Tu można pobrać Statut Fundacji FAREON. 

         Można się do nas zwrócić z każdym problemem lub też po prostu „wygadać się” a zapewne razem znajdziemy rozwiązanie. Doradzimy, jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym (PIT 37), a także podpowiemy, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej pomocy lekarskiej. Więcej dowiesz się w mediach społecznościowych:

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/fareonfundacja/

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC4oGSqfIJiDCwVhXIiIgaLw?view_as=subscriber

Twitter: 

https://twitter.com/home?lang=pl

 Blog:       

https://wyrownywanieszans.blogspot.com/