Sławomir Jacek Sugier – Prezes Fundacji

Damian Kołodziejczyk – Koordynator Biura Fundacji

Arkadiusz Kowacz – Prawnik / Menager

Renata Sławińska-Grządzielska – Fundraiser

Magdalena Waśko – Lokalny doradca dla osób niepełnosprawnych

Dorota Kwiatkowska - Wolontariusz Fundacji