Ideę Banków Żywności zapoczątkował pod koniec lat 60. emerytowany amerykański biznesmen John van Hengel, który po zakończeniu swojej kariery zawodowej został wolontariuszem lokalnej organizacji niosącej pomoc najuboższym w Phoenix w Arizonie. To właśnie on zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność i wyrzuca produkty spożywcze z krótszą datą ważności, dlatego też postanowił zbierać żywność od handlowców i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni.

W 1993 roku przy warszawskiej Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” powstaje pierwszy w Polsce „Bank Żywności SOS” a jego inicjatorem jest Jacek Kuroń. W latach 1993 -1995 powstają kolejne banki w Jaworze, Łodzi i Pile, zaś w kolejnych latach idea banków żywności rozszerza się również w Krakowie, Koninie, Lesznie. W 1997 roku sieć polskich Banków Żywności łączy się w Federację Polskich Banków Żywności.

 

 

            W tej chwili Banki Żywności (obecnie jest ich ponad 30) tworzą sieć wyspecjalizowanych organizacji w pozyskiwaniu, przechowywaniu i dystrybucji żywności. Warto też dodać, że Federacja Banków Żywności uzyskała certyfikat ISO w zakresie wspierania Banków Żywności w pozyskiwaniu i przekazywaniu żywności.

            Produkty spożywcze oddają producenci, hurtownicy, właściciele sklepów detalicznych oraz giełdy owocowo-warzywne współpracujące z Bankami Żywności. Poza tym żywność może dostarczyć każda osoba fizyczna, w supermarketach i sklepach organizowane są także zbiórki żywności, gdzie klienci przekazują produkty wolontariuszom. Jednakże największym programem jest unijny program „Pomoc żywnościowa 2014 - 2020”, który jest realizowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Banki Żywności współpracują z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się dożywianiem osób potrzebujących. W skali kraju jest to 3 000 organizacji, które udzielają pomocy ok. 2 milionom osób.

 

            Fundacja FAREON również nawiązała współpracę z Bankiem Żywności w Koninie.