Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z Poznania w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” w 2017 r. zrealizuje projekt „Po kolei o kolei“. 

Innowacja społeczna „Po kolei o kolei“ skierowana była do 40 osób spełniających łącznie następujące kryteria formalne: 

  • osoby powyżej 18 roku życia;
  • osoby zamieszkujące teren województwa wielkopolskiego;
  • osoby zależne: z niepełnosprawnością. 

Projekt „Po kolei o kolei“ przewiduje  2 dni zajęć stacjonarnych dla każdej z 4 grup, podczas których przekazana została wiedza na temat: specyfiki transportu kolejowego w Polsce, praw i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, sposobów korzystania z aplikacji mobilnych ułatwiających planowanie podróży i zakup biletów, sposobów szukania pomocy w odbywaniu podróży przez osoby z niepełnosprawnościami.

Trzeciego dnia odbywało się wyjście terenowe na dworzec kolejowy, podczas którego zostanie zaprezentowana specyfika obiektu, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych czy kluczowe miejsca takie jak informacja, kasy biletowe, toalety, dojścia na perony, jak i miejsc nieprzyjaznych i nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych (zdiagnozowanie i opisanie miejsc, które nie są dostosowane do potrzeb i problemów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami).

Każdemu z uczestników przekazano urządzenia mobilne, tj. tablet z zainstalowanymi aplikacjami kolejowymi, który miał posłużyć podczas warsztatów do aktywnej nauki korzystania z aplikacji, a następnie stać się przydatnym narzędziem dla każdego z uczestników w jego własnych podróżach i doładowanie kont uczestników aplikacji mobilnej środkami na zakup biletów kolejowych o wartości 150 zł, 

Po odbyciu warsztatów uczestnicy zobligowani byli do odbycie przez każdego z uczestników samodzielnej podróży koleją na dowolnie wybranej trasie i złożenie sprawozdania-ankiety.