4000017889

 

Polkomtel Sp. z o.o wprowadza usługę, dzięki której można zaoszczędzić na rachunkach za prąd nawet 240 zł w ramach programu smartDOM.

 

  1. Klient wybiera miesięczny pakiet energii (paczka kWh) i płaci stały abonament przez cały okres 24-miesięcznej umowy. Do wyboru są pakiety z paczkami energii od 100 kWh do 2000 kWh.
  2. W przypadku przekroczenia przez klienta pakietu energii nie traci on dostępu do usługi, a dodatkowe zużycie zostanie ujęte na najbliższej fakturze rozliczeniowej według tych samych stawek, które obowiązują w pakiecie.
  3. W razie niewykorzystania pakietu na koniec okresu rozliczeniowego, niezużyta energia jest przeliczana na złotówki i przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe pokrywając nowe zobowiązania albo jej wartość zostaje oddana klientowi w formie gotówki lub przelewu.
  4. Abonament za pakiet jest naliczany „z góry", a okres rozliczeniowy następuje co 6 lub 12 miesięcy, w zależności od decyzji klienta.
  5. W trakcie całego okresu rozliczeniowego niewykorzystane pakiety sumują się na wzór przechodzenia minut z miesiąca na miesiąc.