Dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek
Specjalista w dziedzinie zaćmy, jaskry i chirurgii szklistkowo-siatkówkowej, po 2-letnim stażu naukowym w Klinice Chorób Oczu Uniwersytetu w Tübingen, ordynator II Oddziału Operacyjnego w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Współpracuje ze SPEKTRUM Ośrodkiem Okulistyki Klinicznej w zakresie leczenia AMD iniekcjami do ciała szklistego.
 
Dr n. med. Paweł Szkaradek

Od 2007 roku kieruje Oddziałem Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. W czerwcu 2014 roku wojewoda opolski Ryszard Wilczyński powołał go na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.

 

 dr n. med. Hanka Hermanowska

W 2011 roku utworzyła Neurologiczny Niepubliczny ZOZ w Plewiskach k. Poznania, gdzie prowadzony jest program monitorowanej opieki i leczenia osób ze stwardnieniem rozsianym.