Obecnie bardzo wielu ludzi w ogóle nie wyobraża sobie życia bez Internetu, ponieważ można tutaj szybko znaleźć informacje na dany temat, porozmawiać z innymi, a także zrobić zakupy i dokonać przelewu logując się na własnym koncie bankowym.

 

              

 

            Dla osób niepełnosprawnych Internet jest bardzo ważnym źródłem informacji, a także narzędziem, który umożliwia im:

♦ nawiązywanie kontaktów z innymi (np. poprzez pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe gadu gadu, skype),

♦ edukację poprzez platformy e-learningowe (np. http://www.szkola-online.plhttp://eszkolenia24.pl/http://www.menedzer.pl,http://www.okno.pw.edu.pl)

♦ pracę, w formie telepracy.

 

W aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych bardzo ważna jest dostępność stron internetowych, która oznacza zbiór standardów opisujących wytyczne tworzenia serwisów internetowych w sposób umożliwiający optymalny dostęp do zawartych w nich treści jak największej liczbie użytkowników. W praktyce dostępność oznacza uniwersalne, wygodne oraz intuicyjne korzystanie z publikowanych w nim informacji. Dzięki zastosowaniu zasady dostępności z zasobów takich mogą korzystać wszystkie osoby cyfrowo wykluczone lub narażone na e-wykluczenie, są to m.in. osoby niepełnosprawne sensorycznie (niewidome, niedowidzące, niedosłyszące, głuchoniewidome), niepełnosprawne manualnie – z ograniczeniami ruchowymi, a także niepełnosprawne intelektualnie. Dostępności stron i treści internetowych dla osób z niepełnosprawnością jest możliwe dzięki wdrażaniu międzynarodowego standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), który został on opracowany i opublikowany przez Web Accessibility Initiative (pol. Inicjatywa dostępności do sieci). Standardy WCAG 2.0 zostały zawarte w 25 kluczowych zaleceniach, zgodnie z którymi powinny być tworzone wszystkie strony internetowe.

 1. Wszystkie elementy graficzne powinny mieć krótki tekst alternatywny (alt), opisujący, czego dotyczy i co zawiera dana grafika. Elementy wyłącznie dekoracyjne powinny mieć przypisany pusty atrybut alt,
 2. Przy tworzeniu stron internetowych powinno się unikać animowanych elementów, ponieważ rozpraszają one użytkowników. Dynamiczne animacje mogą wywoływać ataki padaczki, działają drażniąco nawet na zmysły zdrowych osób,
 3. Pliki dźwiękowe powinny być uzupełnione o wersję tekstową. Odtwarzacze plików dźwiękowych powinny być dostępne za pomocą klawiatury, a także możliwe do obsługiwania przez osoby niewidome,
 4. Pliki wideo powinny zawierać napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze powinny być dostępne dla osób niewidomych oraz korzystających wyłącznie z klawiatury,
 5. Pliki multimedialne i flashowe powinny być dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej,
 6. Pliki tekstowe PDF, Word do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne (posiadające strukturę umożliwiającą ich odczytanie/odtworzenie dzięki ułatwieniom np. dla osób niewidomych),
 7. Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane prostym językiem, aby mogły z nich skorzystać osoby mniej wykształcone oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 8. Teksty powinny być opublikowane w czytelny sposób (podzielone na paragrafy, z zastosowaniem list numerowanych, nienumerowanych, bez wyrównania do prawej strony itp.). Tekst powinien posiadać hierarchicznie uporządkowane nagłówki, aby osoby niewidome mogły sprawnie nawigować po dokumencie,
 9. Menu serwisu powinno być spójne, logiczne i niezmienne. Powinno być także dostępne z poziomu klawiatury,
 10. Wszystkie elementy aktywne powinny mieć wyraźny wizualny fokus (ramkę widoczną podczas nawigacji klawiszem TAB). Zaleca się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak aby był wyraźny także dla osób niedowidzących,
 11. Wszystkie odnośniki powinny być unikalne i zrozumiałe. Nie należy używać opisów linków w postaci: „>>” czy „więcej” albo „kliknij tutaj”. Odnośniki nie mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
 12. Powinno się zastosować usprawnienie w postaci możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony – szczególnie w serwisach o rozbudowanym menu głównym,
 13. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
 14. Stronę powinno dać się znacząco powiększyć (co najmniej do 200%) narzędziami przeglądarki,
 15. Wszystkie tytuły (title) stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik,
 16. Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki,
 17. Do porządkowania treści i elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane,
 18. Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych powinien być określony atrybutem Lang,
 19. Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione (co najmniej cudzysłowami),
 20. Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony,
 21. Tabele zawierające dane powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki,
 22. Ramki powinny być odpowiednio zatytułowane,
 23. Skrypty i aplety powinny być dostępne dla osób niewidomych oraz korzystających wyłącznie z klawiatury,
 24. Formularze powinny być zbudowane zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane,
 25. Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

(Źródło: http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/)

 

Fundacja FAREON współpracuje z Fundacją TechSoup, która oferuje polskim organizacjom pozarządowym tanie oprogramowanie i produkty sieciowe poprzez program Technologie Non-Profit.