Z myślą o osobach niepełnosprawnych powstała platforma www.niepelnosprawnik.eu, której zadaniem jest pomoc w planowaniu aktywności osób z ograniczoną sprawnością. Niepełnosprawnik to internetowa baza dostępności do obiektów użyteczności publicznej, czyli miejsce w internecie, gdzie możemy sprawdzić, który sklep, który lokal, który urząd jest dostosowany do potrzeb określonej grupy osób niepełnosprawnych (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mających ograniczone możliwości poruszania się, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzący i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną). Dlatego też w bazie znajdują się tylko obiekty dostępne dla przynajmniej jednej z grup osób niepełnosprawnych. Uwzględniając zaś praktyczną stronę Niepełnosprawnika należy podkreślić, iż jest on prostą wyszukiwarką, w której wystarczy wpisać nazwę lub typ obiektu, którego szukamy. Możemy również zaznaczyć, do jakich grup osób niepełnosprawnych obiekt ma być dostosowany. W bazie zamieszczone są również informacje o:

♦ szczególnych cechach obiektu (np. czy wejście urządzone jest przejrzyście, czy można wejść z psem asystującym, czy można uzyskać pomoc w pobliżu wejścia),

♦ parkowaniu – czy są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych?,

♦ wejściu głównym i dojściu do placówki (np. liczba stopni, które trzeba pokonać, jaka jest szerokość drzwi, z jakiego materiału są zrobione?),

♦ klatce schodowej – typ schodów, powierzchnia schodów,

♦ windzie – czy w budynku jest winda? jeżeli tak, to jakiej szerokości są jej drzwi?, jaka jest powierzchnia windy?, gdzie znajdują się przyciski?, na jakiej wysokości jest położony najwyższy przycisk?, czy są pola przycisków w alfabecie Braille'a, czy są przyciski oznaczone kontrastowo, czy jest akustyczne potwierdzenie alarmu, itp.

♦ toaletach – gdzie znajdują się toalety,

♦ toaletach dla niepełnosprawnych (na którym piętrze?, liczba stopni, które trzeba pokonać w drodze do toalety, szerokość drzwi, wysokość siedzenia na muszli toaletowej, czy umywalka dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, jaka jest powierzchnia poruszania się przed muszlą toaletową?),

♦ komunikacji miejskiej – gdzie znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy?, jaka jest odległość przystanku od budynku?, czy są jakieś bariery? (np. na drodze do budynku trzeba przekroczyć jezdnię).

 

       Obecnie do bazy „Niepełnospawnika” wprowadzono w sumie 10842 obiekty, w tym z Warszawy 7385, z Poznania 1547, z Gdańska 994 z Wrocławia 845, a z Marek k. Warszawy - 62. W przewodniku najczęściej można znaleźć sklepy, lokale gastronomiczne hotele (restauracje, bary) oraz obiekty noclegowe (hotele i hostele).