REKRUTACJA

W projekcie „Wyrównywanie szans osób z ograniczeniem sprawności na wielkopolskim rynku pracy - 2” wziąć mogą osoby:

  • niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim bądź posiadające orzeczenie równoważne,
  • zamieszkujące zgodnie z przepisami KC obszar woj. wielkopolskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej między 18 a 65 r.ż.,
  • bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne lub poszukujące pracy lub wykonujące pracę na umowach krótkoterminowych lub umowach zlecenia/umowach o dzieło z wynagrodzeniem miesięcznym niższym od minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

Rekrutacja trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r. w sposób ciągły.

Minimalna liczba uczestników - 15.

Poniżej link do elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego - zachęcamy do wypełnienia. Skontaktujemy się z Państwem i przygotujemy odpowiednie dokumenty w wersji papierowej.

Internetowy formularz rekrutacyjny 

Można także pobrać i uzupełnić formularz w wersji papierowej, a następnie złożyć go w siedzibie Fundacji (osobiście lub listownie):

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych

ul. Łozowa 43 / 2

61-466 Poznań

Zapraszamy :-)

Formularz rekrutacyjny (wersja PDF)

Formularz rekrutacyjny (wersja do edycji doc.)