Porady Trenera Pracy udziela:           Damian Kołodziejczyk
Kontakt:            +48 731 000 169,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyższa płaca minimalna w 2022 roku i wyższy limit dorabiania do renty już od 1 grudnia 2021.

 Już od 1 stycznia 2022 roku wzrasta płaca minimalna. Obecnie jest to 2800,00 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 3010,00 zł brutto. Wzrasta też minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło): 19,70 zł.

Już od 1 grudnia wzrasta też limit przychodów jaki można zarobić bez konieczności zmniejszania bądź zawieszania renty. Obecnie kwota ta wynosi 3 853,20, a od 1 grudnia 2021 roku kwota ta wyniesie:  3 960,20 zł. Więcej na ten temat piszemy w zakładce Porady prawne w artykule „Stypendia szkoleniowe i stażowe a Twoja renta”.

 

Indywidualny Plan Reintegracji Zawodowej i Społecznej

Indywidualny Plan Reintegracji Zawodowej i Społecznej ma zapewnić tym uczestnikom projektu możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. Ponadto ma przyczynić się do odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Krótko mówiąc - jest to wytyczenie ścieżki do zwiększenia swojej aktywności społecznej, jak i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem - w naszym przypadku z powodu niepełnosprawności. Wytycza on także kierunek działania dla Asystenta Personalnego.

Indywidualny Plan Reintegracji Zawodowej i Społecznej (wersja PDF)

Indywidualny Plan Reintegracji Zawodowej i Społecznej (wersja docx.) 

 

Prawie wszyscy pracownicy z obowiązkiem noszenia maseczki w miejscu pracy!

Zgodnie z obowiązującym od soboty (28.11.2020) rozporządzenia Rady Ministrów, do 27 grudnia 2020 obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Pracodawca również nadal jest zobowiązany zapewnić środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe. Nos i usta zakrywać należy przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego. Rozporządzenie to dotyczy także pomieszczen socjalnych, szatni czy stołówek.

W związku z tym polecamy telepracę z wykorzystaniem zadaniowego systemu czasu pracy jako formę zatrudnienia najlepszą w czasie epidemii. Więcej o tym piszemy w artykule „Zadaniowy system czasu pracy“.

 

Wyższa płaca minimalna w 2021 roku i wyższy limit dorabiania do renty już od 1 grudnia 2020.

Już od 1 stycznia 2021 roku wzrasta płaca minimalna. Obecnie jest to 2600,00 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 2800,00 zł brutto. Wzrasta też minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło): 18,30 zł.

Już od 1 grudnia wzrasta też limit przychodów jaki można zarobić bez konieczności zmniejszania bądź zawieszania renty. Obecnie kwota ta wynosi 3 517,20, a od 1 grudnia 2020 roku kwota ta wyniesie: 3 618,30 zł. Więcej na ten temat piszemy w zakładce Porady prawne w artykule „Stypendia szkoleniowe i stażowe a Twoja renta”.

 

Mam stopień znaczny - czy należy mi się świadczenie „500+” ? 

Wiele osób zadaje nam pytanie czy mając orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności należy im się świadczenie uzupełniające tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych?

Niestety, ale nie. By otrzymać świadczenie uzupełniające wymagane jest posiadanie orzeczonej całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika / komisje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko takie orzeczenie pozwala uzyskać świadczenie. Mimo, iż w większości przypadków orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane są równoważnie - w przypadku wniosku o uzyskanie świadczenia uzupełniającego tak nie jest. Tu wymagane jest posiadanie orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS o całkowitej niezdolności do pracy.

Jeśli takiego orzeczenia nie posiadamy - po złożeniu wniosku ZUS ESUN zostaniemy poddani orzekaniu. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - możemy dołączyć jako załącznik. Jeśli uzyskamy takie orzeczenie (niezdolność do samodzielnej egzystencji) - wtedy po spełnieniu pozostałych warunków (limitów kwot innych świadczenie publicznych) uzyskamy świadczenie uzupełniające.

Więcej informacji znajdziemy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

 

 Dojazd pociągiem do pracy, szkoły czy na urlop? Sprawdź jakie ulgi otrzymasz jako osoba niepełnosprawna i Twój opiekun.

Zdąża się, iż do pracy musimy dojechać. Niekiedy dojazd ten odbywa się koleją. Podróżujemy także w celach edukacyjnych czy rekreacyjnych - do rodziny, na urlop czy turnus rehabilitacyjny. Poniżej pokazujemy jakie ulgi na zakup biletów otrzymają osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) w kolejowym transporcie krajowym przysługuje:

  • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
  • 49 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,

Osoby niewidome, będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • 51 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
  • 93 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych

Osoby niewidome, będące osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
  • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych

By otrzymać ulgę podczas kontroli biletów należy okazać legitymację osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności albo wypis z jego treści wraz z innym dokumentem tożsamości.

Opiekunowi osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym bądź osoby niewidomej w stopniu znaczy lub umiarkowanym przysługuje 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach w klasie 2, przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej – jej przewodnik musi mieć skończone 13 lat. Opiekun nie musi posiadać żadnych dodatkowych dokumentów - jest osobą wskazaną przez pasażera niepełnosprawnego.

W 2018 roku Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych stworzyła internetową platformę „Podróże KolejLove”, pozwalającą na kojarzenie ze sobą chcących odbyć podroż w danym kierunku osób z niepełnosprawnością oraz innych pasażerów udających się w tym samym kierunku i czasie. Na stronie można znaleźć także wiele informacji przydatnych w podróżowaniu nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do odwiedzenia platformy.

https://www.podrozekolejlove.pl/

 

Wynagrodzenie z pracy a „500+” dla osób niepełnosprawnych

Osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  (lub KRUS) stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji przysługuje świadczenie uzupełniające (tzw. 500+) w wysokości 500 zł miesięcznie, jeśli nie jest się uprawnionym do emerytury lub renty i nie ma się ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, albo ma się przyznane takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1200 zł miesięcznie. Do limitu tego nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego ani renty rodzinnej przyznanej po zmarłym rodzicu.

Słysząc o powyższym limicie dochodowym, wiele osób uważa, iż nie może podjąć pracy zarobkowej lub jeśli już pracują - nie należy im się to świadczenie, gdyż wynagrodzenie z tytułu pracy znacznie przekracza wskazany limit. Takie założenie jest jednak błędne. Praca zarobkowa i uzyskane z niej dochody nie mają wpływu na limit przychodów pozwalających pobierać świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych (500+). Wynagrodzenia z tytułu pracy nie musimy wykazywać we wniosku ZUS ESUN o przyznanie takiego świadczenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

 

Zadaniowy system czasu pracy

Normy czasu pracy określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa pracy. W przypadku klasycznej umowy o pracę (dotyczy również telepracy) na pełen etat norma ta zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin łącznie w ciągu tygodnia. Trochę inaczej sprawa się ma w przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym - norma ta wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin łącznie w ciągu tygodnia, z zachowaniem dodatkowo 1 godziny przerwy (łącznie) w ciągu dnia - chyba, że lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na wyższą normę.

System czasu pracy to swoisty zbiór tych norm. Określa on, jak rozkłada się czas pracy w dniu, tygodniu, a także w obejmującym je okresie rozliczeniowym. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwych systemów czasu pracy. Najczęściej stosowanym systemem jest podstawowy system czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni w tym systemie wykonują pracę zgodnie z ustalonym rozkładem po 8 godzin dziennie (7 godz. dla os. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym). Natomiast praca ponad 8 godzin (7 dla os. niepełnosprawnych jw.) jest dla nich pracą nadliczbową.

W przypadku niektórych rodzajów wykonywanej pracy takich jak np. telemarketing, tworzenie baz danych, szczególnie gdy zatrudnienie ma formę telepracy i praca wykonywana jest w domu pracownika, takie rozwiązanie może nie być do końca wygodne i praktyczne. Dla przykładu pracownik ma za zadanie stworzyć w ciągu tygodnia bazę danych składającą się z 1000 rekordów, a w piątek ma pilne wyjście na rehabilitacje. W podstawowym systemie pracownik niepełnosprawny musiałby poświęcić w ten piątek 7 godzin (6 nie licząc przerwy) siedząc przed komputerem, mimo, iż jest on w stanie wykonać zadanie wcześniej poświęcając na nie więcej czasu w inne dni. W takich i podobnych przypadkach rozwiązaniem jest zastosowanie w umowie o pracę zadaniowego systemu czasu pracy.

W systemie zadaniowego czasu pracy czas pracy pracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego 40-godzinnego tygodnia pracy (35 godz. dla os. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym) w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, iż pracownik rozliczany jest nie z czasu jaki poświęca na pracę, lecz z zadań, które ma do wykonania. Takie rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie pracownik rozliczany jest za efekty swojej pracy, a nie za czas jaki na nią poświęca. Bardzo często system ten stosuje się w umowach o telepracę.

Więcej informacji dotyczących zadaniowego systemu czasu pracy oraz innych systemów można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/731092,Jakie-sa-systemy-czasu-pracy.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zadaniowy-czas-pracy-czy-obejmuje-go-obowiazek-ewidencjonowania-godzin-pracy

 

 Dodatkowe dni wolne dla osób z niepełnosprawnościami

Urlop rehabilitacyjny jest dodatkowo przysługującym urlopem wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, który uregulowany jest Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Urlop taki przysługuje osobą niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne). Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych wyżej stopni niepełnosprawności (znaczny bądź umiarkowany) Dodatkowo osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (nie częściej niż raz w roku) a także dni wolne w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, o ile czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Więcej na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/zatrudnianie-niepelnosprawnych/684275,Prawo-niepelnosprawnego-pracownika-do-udzialu-w-turnusie-rehabilitacyjnym.html

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K. jest firmą, która od ponad 20 lat świadczy usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Firma ta świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, a skierowane są one do obecnych i przyszłych pracodawców osób niepełnosprawnych.

Istotną rzeczą jest fakt, że na stronie internetowej organizacji jak i w mediach społecznościowych można znaleźć wiele praktycznych porad nie tylko dla pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ale także dla samych osób niepełnosprawnych. Nasz zespół również korzysta z dostarczanych tam informacji.

Polecamy i zapraszamy!

Strona www:

https://obpon.pl

Profil na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/firmaOBPON/

 

Aktywne poszukiwanie pracy przy użyciu smartfonów i tabletów

Aktywne poszukiwanie pracy przy użyciu smartfonów i tabletów umożliwia kilka przeznaczonych do tego, wygodnych i intuicyjnych aplikacji dostępnych na system Android jak i iOS. Co ważne - aplikacje są całkowicie bezpłatne!


Pracuj.pl - Oferty pracy. Sprawdź, czy nie szukasz

 

Aplikacja w Google Play                Aplikacja w App Store

 

Praca za Rogiem – oferty pracy blisko domu

 

 

Aplikacja w Google Play               Aplikacja w App Store

 

Praca.pl - oferty pracy

  1.  

Aplikacja w Google Play                Aplikacja w App Store

 

Polecane pozycje książkowe