Przejdź do treści

1,5% podatku

Jedną z form wsparcia organizacji pozarządowych jest przekazanie w rocznym zeznaniu podatkowym 1,5% podatku dochodowego na jej rzecz. Przekazanie tego półtora procent podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do skarbu państwa. W ten sposób podatnik sam ma wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają jego pieniądze, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Aby zbierać w ten sposób środki finansowe organizacja musi posiadać status „Organizacji Pożytku Publicznego”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych nie posiada statusu „Organizacji Pożytku Publicznego” przez co samodzielnie nie może zbierać darowizn pochodzących z 1,5 % podatku. Jednakże dzięki współpracy z organizacją „Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” możliwe jest przekazanie nam półtora procenta swojego podatku. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wpisać następujące dane:

 

Numer KRS: 0000270261.

Cel szczegółowy: AKTYWNA REHABILITACJA 20827.

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!

Grafika informacyjna o sposobie przekazania 1,5% podatku