Przejdź do treści

Co robimy na co dzień?

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Na co dzień skupiamy się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez dawanie im zatrudnienia w naszej Fundacji. Swoją pracą osoby te pozyskują wsparcie od darczyńców na cele statutowe Fundacji i dzięki temu otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.