Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych została założona w Poznaniu w roku 2014. Od samego początku swojej działalności zajmowała się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Głównym kierunkiem działań naszej Fundacji jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na różne niepełnosprawności. Robimy to poprzez dawanie zatrudnienia w naszej Fundacji, ale także poprzez organizacje szkoleń i staży zawodowych w ramach projektów aktywizacyjnych realizowanych przez nas, jak i przez naszych partnerów. Fundacja tworzy także innowacje społeczne mające na celu niwelowanie barier na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Nasze innowacje zwiększają dostępność do transportu kolejowego oraz kultury i rozrywki. Pomagamy także uzyskać różnego rodzaju dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą to być skutery elektryczne, sprzęt komputerowy czy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Pomagamy pisać wnioski i odwołania na przykład od niekorzystnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Udzielamy szerokich porad dotyczących praw i przywilejów osób z niepełnosprawnościami. Zwracamy także uwagę na bariery jakie osoby z niepełnosprawnościami napotykają w przestrzeni publicznej.

Obraz przedstawiający logo fundacji FAREON
Logo Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych