Przejdź do treści

Nasze dane

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych.

Siedziba: ul. Łozowa 43 / 2, 61-466 Poznań.

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ pod nr. KRS: 0000522255.

NIP: 7822576020, REGON: 302860996.

Nr rachunku bankowego: 47 1600 1462 1082 0739 2000 0002.

Prezes Zarządu / Fundator: Sławomir Jacek Sugier.

Aktualny statut Fundacji dostępny jest tutaj.