Przejdź do treści

Bazarek charytatywny

Jedną z popularniejszych ostatnio form pozyskiwania wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz osób potrzebujących jest są tak zwane bazarki charytatywne. Ogólnie rzecz mówiąc jest to grupa, której cel wyrazić można jednym hasłem: „Kupuj – sprzedawaj -licytuj – pomagaj!”. Aukcje charytatywne działają na zasadzie licytacji, co oznacza, że potencjalni nabywcy składają swoje oferty na przedmiot lub usługę które są licytowane. Osoba, która złoży najwyższą ofertę, wygrywa aukcję.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych również posiada swój własny bazarek charytatywny, prowadzony na portalu Facebook. Przedmioty na licytacje pochodzą zarówno od osób, którym wsparcia udziela Fundacja, ich rodzin i znajomych, ale także od darczyńców. Zebrane środki służą realizacji celów statutowych Fundacji, przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i utrzymania stworzonych miejsc pracy.

Zapraszamy do odwiedzania naszego bazarku „Aukcje na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób O.N” i aktywnego udziału w licytacjach:

Obraz przedstawiający logo Aukcji na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób ON