Przejdź do treści

Spotkania KulturLove

Logo programu KulturLove

W 2021 roku powstała Innowacja społeczna pod tytułem „Spotkania KulturLove” (www.kulturlove.pl). Jest ona elektroniczną platformą w formie strony internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony i tablety, skierowanej głównie do osób z niepełnosprawnością chcącymi udać się do różnego rodzaju miejsc kultury i rozrywki, takich jak: kina, teatry, baseny, wydarzenia sportowe czy filharmonie. Dzięki platformie, możliwe stało się łączenie ze sobą osób z niepełnosprawnościami wymagającymi wparcia opiekuna z użytkownikami mogącymi stać się tzw. „czasowym opiekunem” podczas korzystania z tego typu miejsc w tym samym czasie i zakresie (np. ten sam film w kinie, spektakl w teatrze czy mecz piłkarski).

Ideą rozwiązania jest zatem stworzenie możliwości znalezienia przez osoby z niepełnosprawnością potencjalnego „opiekuna tymczasowego” w czasie takiego wyjścia, który to w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu uczestnictwa w danym wydarzeniu (np. seansie kinowym, spektaklu teatralnym, koncercie) będzie mógł skorzystać z ulgi biletowej lub darmowego wejścia, co może spowodować znaczne obniżenie kosztu swojego udziału w danym wydarzeniu, aktywności czy imprezie. Rodzaj gratyfikacji / wysokość ulg zależy od konkretnej danej instytucji. W ten sposób dzięki portalowi „Spotkania KulturLove” osoba z niepełnosprawnościami ma szansę otrzymać możliwość szerszego niż obecnie włączania do życia kulturalnego i społecznego.

Dodatkowym elementem zawartym w platformie elektronicznej jest warstwa informacyjna, gdzie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą w łatwy i szybki sposób znaleźć w jednym miejscu informacje dotyczące ulg jakie im przysługują w danych miejscach, jak i  dostosowaniu tych punktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Korzystanie z Platformy jest całkowicie bezpłatne.

Projekt innowacji „Spotkania KulturLove” powstał dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach projektu grantowego Inkubator Dostępności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Cały projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.