Przejdź do treści

Audyty dostępności

Dostępność to taka cecha otaczającej nas przestrzeni, budowli, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług, która pozwala osobom z trudnościami w funkcjonowaniu na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi. Dotyczy to nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osób starszych, kobiet w ciąży czy obcokrajowców nieznających naszego języka. Określa się trzy zakresy dostępności:

    • architektoniczna,
    • cyfrowa,
    • informacyjno-komunikacyjna.

 

Celem określenia poziomu dostępności w poszczególnych obszarach wykonuje się tak zwane audyty dostępności.

Dzięki udziałowi naszego przedstawiciela w projekcie „Mocna NGO” zrealizowanego przez Fundacje Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nasza Fundacja może wykonywać audyty dostępności we wszystkich trzech wskazanych wyżej obszarach. Audyt dostępności może wykonać każdy podmiot, który zidentyfikuje potencjalne bariery w którymś z wymienionych obszarów.

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Obraz przedstawiający certyfikat dostępności architektonicznej dla Pana Damiana Kołodziejczyka