Przejdź do treści

Ludzie Fundacji

Sławomir Jacek Sugier – założyciel, fundator i Prezes Fundacji.

Zdjęcie przedstawiające prezesai fundatora Fundacji, Pana Jacka Sugiera
Założyciel, fundator i Prezes Fundacji Sławomir Jacek Sugier

Damian Kołodziejczyk – Koordynator biura, Innowator społeczny.

Zdjęcie przedstwiające koordynatora biura, innowatora społecznego Damiana Kołodziejczyka
Koordynator biura, innowator społeczny Damian Kołodziejczyk

Dodatkowo nasza Fundacja zatrudnia kilkunastu pracowników z niepełnosprawnościami, których głównym zadaniem jest pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Fundacji – przede wszystkim aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.