Przejdź do treści

Co to są innowacje społeczne?

Można powiedzieć, iż “Innowacja społeczna to nowatorskie działanie, którego głównym i zamierzonym skutkiem jest zaspokajanie prawdziwej potrzeby społecznej lub walka z realnym problemem.” Inaczej rzecz mówiąc, są to „nowe idee (produkty, usługi, modele działania), które równocześnie zaspokajają potrzeby społeczne oraz wytwarzają nowe relacje społeczne i środowiska do współpracy.” Więcej informacji na w tematyce innowacji społecznych można znaleźć na stronie https://innowacjespoleczne.pl/ 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych od kilku lat tworzy innowacje społeczne, mające na celu zwiększenie szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory z powodzeniem zrealizowaliśmy 3 innowacje:


W 2024 roku planowane jest stworzenie kolejnych innowacji społecznych mających na celu zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Obraz przedstawiający dyplom innowatora społecznego