Przejdź do treści

Darowizna na cele statutowe

Darowizna to pieniądze darczyńcy i jej / jego decyzja, na jakie cele chce ją przekazać. Darczyńca nie oczekuje niczego w zamian za darowiznę. To wyraz tego, że cele i działania organizacji są ważne dla darczyńcy oraz wyraz zaufania do organizacji.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako organizacja non profit również może otrzymywać darowizny na realizacje celów statutowych, tj. przede wszystkim aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Mimo, iż darczyńca za swoje wsparcie nie oczekuje nic w zamian, może on odnieść spore korzyści wspierając naszą i inne tego typu organizacje. Darowizny na działalność pożytku publicznego można odliczyć od podstawy opodatkowania podatku dochodowego, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6 % naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania). Limit ten dotyczy łącznie wszystkich darowizn podlegających odliczeniu, co oznacza, iż dokonując jego obliczenia należy zsumować wartość wszystkich przekazanych darowizn (na cele charytatywne, religijne, kształcenia zawodowego) i porównać z wartością dochodu. W ten sposób podczas rocznego rozliczenia podatkowego można uzyskać zwrot części zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy PIT.

Również firmy mogą uzyskać korzyści wpłacając darowizny dla organizacji pozarządowych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych zarówno w formie rzeczowej jak i pieniężnej. Odliczenie w danym roku nie może przekroczyć jednak 10 % uzyskanego dochodu. Limit ten dotyczy również łącznie wszystkich darowizn podlegających odliczeniu.

Aby wesprzeć działania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych można wpłacać darowizny na następujący rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych;

Adres odbiorcy: ul. Łozowa 43 / 2, 61-466 Poznań;

Nr rachunku odbiorcy: 47 1600 1462 1082 0739 2000 0002;

Nazwa banku odbiorcy: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna;

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.

Wpłaty można dokonać zarówno poprzez przelew bankowy jak i dokonanie wpłaty na Poczcie lub w innym punkcie przyjmującym wpłaty. W tym celu po uzupełnieniu brakujących danych można użyć druku wpłaty dostępnego tutaj.

Obraz przedstawiający przykładowy druk wpłaty darowizny

Można także dokonać anonimowej wpłaty darowizny do skarbony umieszczonej w siedzibie Fundacji przy ulicy Łozowej 43 / 2 w Poznaniu.

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!